Viện giải phẫu thẩm mỹ HẠNH PHƯỚC đã nổi tiếng tại Hoa Kỳ và trên thế giới với hơn 35 năm qua.
Bác Sĩ Nguyễn Phú Phi - Medical Director và các Bác Sĩ Mỹ, Việt cộng sự luôn cải tiến không ngừng. Đã đem tài năng kiện toàn nhan sắc cho phụ nữ cũng như nam giới.
Viện thẩm mỹ HẠNH PHƯỚC nay đã cộng tác với các Bác Sĩ Pháp, Mỹ, Việt và Hàn Quốc
Viện thẩm mỹ HẠNH PHƯỚC làm việc với phương châm sắc đẹp cho bạn, tự tin, thành công và hạnh phúc
Giờ làm việc

Thứ 2-6
10:00am–04:00pm
Thứ 7, CN
nghỉ
Xin lấy hẹn trước
Đội ngũ chuyên nghiệp

Chăm sóc tận tình

Gọi lấy hẹn


Giải Phẫu thẩm mỹ khuôn mặt và toàn thân cho Phụ Nữ và Nam Giới.
1-713-781-7999 1-800-ĐẸP-NHẤT 1-800-337-6428
Eyelid Surgery

Contact Us
Nose Surgery

Contact Us
Facial Contouring

Contact Us
Anti-Aging

Contact Us
Body Contouring

Contact Us
Breast Surgery

Contact Us
Cell Therapy

Contact Us

Đưa đón và ăn ở

Bệnh nhân từ xa đến có xe đưa đón tại phi trường và nơi tạm trú.

Bác Sĩ Nguyễn Phú Phi
Medical Director

VICTORIA Hanh Phuoc - Houston, Texas U.S.A