NHỮNG SƠ LƯỢC VỀ VIỆC GIẢI PHẪU TĂNG
CƯỜNG BỘ PHẬN SINH DỤC QUÍ ÔNG

  • Giải phẫu tăng cường kích thước bộ phận sinh dục Quí ông là một phương pháp tân kỳ của ngành Y khoa. Bác sĩ sẽ lấy mỡ từ bụng hay đùi của bệnh nhân để bơm vào bộ phận sinh dục làm lớn ra gấp 2 lần hay 3 lần hoặc nhiều hơn, hoặc ít hơn tùy theo bệnh nhân có được bao nhiêu da dư để làm lớn hơn. Đồng thời, Bác sĩ cũng sẽ làm bộ phận sinh dục dài thêm ra so với trước khi sửa, vấn đề này còn tùy thuộc vào bệnh nhân có khả năng làm dài ra được bao nhiêu dựa theo sự co dãn của bắp thịt cũng như da của dương vật.
  • Giải phẫu tăng cường kích thước bộ phận sinh dục Quí ông để lớn hơn và dài hơn hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến vấn đề sinh lý.
  • Giải phẫu tăng cường kích thước bộ phận sinh dục Quí ông thuộc về lãnh vực giải phẫu thẩm mỹ, nên không có liên hệ gì đến sức khỏe cũng như vấn đề sinh lý. Và phương pháp này không được dùng để trị bệnh bất lực.
Viện Giải Phẫu Thẩm Mỹ HẠNH PHƯỚC Victoria Cosmetic Surgery Center
6156 Richmond Avenue • Houston, Texas 77057-6210 U.S.A
Tel: (713) 781-7999 • Toll Free: 1-800-Đẹp-Nhất • Hay: 1-800-337-6428 • © Hanh Phuoc. All rights reserved.